Návrat Zahrad

Realizace


Po vyčištění pozemku se provedou terénní úpravy. Vytyčí se jednotlivé stavební prvky - pergola, jezírko, cesty, oplocení, inženýrské sítě a ostatní plochy. Dochází k rozmístění a třídění zeminy na pozemku, rozmísťují se zahradní kameny, nasleduje výsadba vzrostlých stromů. Hrubé a těžké práce dělá technika, jejíž pozdější použití by mohlo narušit jemné terénní úpravy pozemku.

Dodání manuálu od návrhu přes realizaci až po údržbu, jak se starat o mojí zahradu během celého roku.

Jemná práce s teréném, výsadba keřů a rostlinných společenstev, dokončovací práce na cestách, terasách, pokládka travního koberce čí výsev trávníku.

Co se s láskou zasadí, poroste!

Martin Navrátil

Realizace interiérů - exteriérů , vertikální zahrady, rostliny v nadobách, floristika

Koupací jezírka, střešní zahrady, práce se dřevem, práce s kamenem, umělecká díla, drobnné zahradní stavby jako gabionové ploty, garážové stání či bazény.

Během realizace se konzultuje finální stav vůči projektu s představou investora na kontrolních dnech se zahradnímm architektem.

Rok údržby zdarma námi realizovaného projektu, optimlizace díla a seznamení se zahradou

Záruka na dílo a sortiment 3-5 let i více dle druhu a typu dila.

Realizace již hotových projektů od jiné projekční společnosti našimi zahradníky.