Návrat Zahrad

Arboristika

Arboristika, rizikové kácení, frézování pařezů, štěpkování


Nabízíme vám profesionální arboristické služby, které spočívají v komplexní péči o veškeré dřeviny. Arboristika je vhodná nejen pro městské obvody a obce, kdy se staráme zejména o stromovou výsadbu, ale také pro soukromé zahrady a sady. Pečujeme o domácí i cizokrajné dřeviny a speciální okrasné výsadby, které vyžadují odborný zásah.Rizikové kácení
Zajišťujeme odbornou péči o dřeviny od zdravotních řezů po rizikové kácení. Bohaté zkušenosti. Precizní provedení.

Frézování pařezů
Frézujeme pařezy pařezovými frézami. Na velikosti nezáleží. Přesvědčte se!

Štěpkování
Nabízíme možnost štěpkování dřevního materiálu a jeho následný odvoz do kompostárny.