Návrat Zahrad

Ateliér

Projekční činnost


Ať už navrhujeme zahradu, osazení truhlíku či záhonu, je nutné analyzovat místní podmínky a všechny jednotlivé charakteristiky zohlednit. Než vezmeme do ruky tužku, proces navrhování začíná schůzkou na místě, během níž proběhne první vzájemné seznámení. Máte-li jasné požadavky či jen představy provozní, funkční, vizuální/estetické, klidně shrnuté jednou větou do „miluji růže“. vynasnažíme v našem atelieru o komplexní řešení.Výsledkem je studie. Tato studie obsahuje ilustrační fotografie, které prezentují koncepci a pomáhají navodit budoucí atmosféru prostoru, půdorysné schéma situace, v němž jsou znázorněny základní prvky a prostorové vazby. K prezentaci slouží několik vizualizací – pohledů na řešení, doplněný o předpokládaný rostlinný sortiment.

Posledními, úzce propojenými kroky, jsou přípravy projektové dokumentace pro realizaci, jako jsou technické detaily, vytyčovací plány, osazovací plány a rámcový rozpočet.

Baví nás zahrady, co mají smysl…

Ondrěj Šesták